Znalazłem ptaka – co robić?

Razem z nadejściem wiosny ruszyła lawina telefonów z prośbami o rady i pomoc.

Dotyczą głównie ptaków uwięzionych w otworach wentylacyjnych, kratowanych na gwałt przed pracami remontowymi. Administratorzy budynków zapominają, że miejsca, w których gniazdują lub potencjalnie mogą gniazdować ptaki, wolno zabezpieczać (zatykać, kratować…) przed początkiem okresu lęgowego, czyli w okresie od 16 października do 28 lutego. Jednocześnie zawsze, nawet poza sezonem lęgowym, konieczne jest uzyskanie na to zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i powinno się odbyć pod nadzorem ornitologicznym.  RDOŚ wydając zezwolenie orzeka zwykle obowiązek dokonania kompensacji, który polega na zamontowaniu skrzynek lęgowych dla ptaków. Zamykanie dostepu ptaków do gniazd lub ich niszczenie bądź przenoszenie , niszczenie jaj, zabijanie młodych i płoszenie gniazdujących ptaków bez decyzji RDOŚ uznawane jest za przestępstwo i podlega karze wg Prawa Kodeksu Karnego.

Pytacie też Państwo, jak postąpić w przypadku znalezienia ptaka.

Mamy czas ptasich wędrówek: jedne ptaki wracają do nas po zimowym urlopie, inne opuszczają Polskę, kolejne jedynie przelatują przez nasz kraj udając się na wschód i północ.

Nierzadko się zdarza, że słabsze osobniki lądują bądź spadają na ziemię zmęczone długotrwałym, wyczerpującym lotem. Jeśli znajdziemy ptaka, który wygląda na osłabionego, nie odlatuje, dokonajmy delikatnych oględzin: czy nie ma złamań, czy nie jest ranny. Jeśli nie, być może wystarczy zabrać go z ulicy i umieścić w bezpiecznym miejscu, żeby mógł odpocząć. Warto podsunąć mu wodę i ziarno, np. słonecznika. Kiedy widzimy, że ptak poczuje się lepiej, można  wynieść go na otwartą przestrzeń, pilnując, by nie złapał go jakiś drapieżnik. Zdrowy ptak powinien po nabraniu sił odlecieć. Jeśli obserwujemy, że ptak jest w złej formie, wygląda na ogłuszonego, nie rusza się, prawdopodobnie zderzył się z jakąś przeszkodą. W tym wypadku jego życiu zagraża niebezpieczeństwo i trzeba jak najszybciej zabrać go do lecznicy weterynaryjnej, najlepiej takiej, w której jest ptasi specjalista.

Wykaz specjalistycznych lecznic na terenie całej Polski znajdziecie tutaj:

http://www.zeberki.wer.pl/strony/kliniki.php

oraz tutaj (także ptasie azyle):

http://klubciconia.ptaki.info.pl/index.php?id=16

Relacje z niektórych naszych ptasich interwencji: https://nogawlape.org/?cat=16