Strona główna

Uwaga! Strona nie jest obecnie aktualizowana. Wszystkie bieżące informacje o działalności Fundacji Noga w Łapę i Ptasiego Patrolu znajdziecie na naszych stronach na Facebook. Poniżej naszej ostatnie wpisy na tej platformie społecznościowej.


Przyłączamy się do głosów apelujących o zachowanie naszej ursynowskiej Górki na Skraju w stanie, za jaki kochamy ją my, nasze dzieci i zwierzęta. Nasze racje wzmocnił teraz dodatkowo argument ekonomiczny. W ciężkich materialnie czasach, kiedy brakuje na ważne potrzeby zdrowotne czy edukacyjne, wydawanie 4,5 miliona na rekreację w miejscu, które już jest wystarczająco rekreacyjne, jest po prostu niemoralne.Czy Park Polskich Wynalazców to projekt, który sam się pożre? Wynik drugiego przetargu nie pozostawia już wątpliwości, że Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy (czyli nas, podatników), po prostu na niego nie stać. Budżet PPW to blisko 4,5 miliona. Najtańsza oferta w pierwszym postępowaniu wyniosła 6 milionów 725 tysięcy, w drugim 5,4 mln. Czyli nadal o prawie milion za dużo. Czy Dzielnica dołoży go z naszych kieszeni, czy może przyzna w końcu, że projekt jest przeskalowany i zobaczy, że mniej znaczy więcej? Wystarczy pozytywnie odpowiedzieć na postulaty mieszkanek i mieszkańców, starających się o zachowanie krajobrazu Górki możliwie nienaruszonego. Co proponują społecznicy? 🔸 rezygnację z tarasów, 🔸 kamiennych schodów (nb. poprowadzonych w miejscu siedliska pszczolinek napiaskowych), 🔸 ponowny namysł nad urządzeniem placu zabaw między drzewami, 🔸 pozostawienie naturalnie występującej roślinności, zamiast łąk kwietnych z wysiewu. Innymi słowy zadbanie o to naturalne bogactwo, które w przypadku budowy parku zostanie zniszczone. 🍃Apelujemy do władz Dzielnicy o ustępstwa, które pozwolą zapobiec tym stratom i zyskać w oczach niemałej społeczności z całego Miasta, która z niepokojem przygląda się Państwa zamierzeniom. ☑️ Przypomnijmy, że Dzielnica forsuje swoją inwestycję mimo konsekwentnych i bardzo merytorycznych protestów społeczności W obronie Górki na Skraju (bit.ly/3rrCfUn), wspieranej przez społeczność Warszawy.☑️ W odpowiedzi na ekspertyzę przyrodniczą przedstawioną przez Dzielnicę grupa społeczników okazała 40-stronicową kontrekspertyzę, opracowaną przez przyrodniczki i przyrodników o kilku specjalnościach, która znacznie szerzej ukazała niekorzystny wpływ realizacji PPW na przyrodę Górki. wobroniegorki.pl/materialy/☑️ Uchwałę w sprawie ochrony bioróżnorodności Górki jednogłośnie przyjęła Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Środowiska przy Biurze OŚ Miasto Stołeczne Warszawa (Uchwała bit.ly/3ttMjPj)☑️ Negatywną opinię na temat ingerencji w zieleń przedstawił również prof. Maciej Luniak bit.ly/3GACZNg☑️ O ochronę spontanicznej i darmowej! zieleni Górki zaapelowało Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) bit.ly/3IdALDI, które pisze m.in.: "Nie wyrzucajmy w błoto publicznych pieniędzy i to wbrew woli mieszkańców, tym bardziej w dobie pandemii, kryzysu finansowego i klimatycznego, gdy brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia, edukację i inne podstawowe potrzeby". ❓ Czy poza ambicjami Urzędu Dzielnicy są więc jeszcze jakieś przekonujące argumenty za doprowadzeniem inwestycji do skutku?Komunikaty Dzielnicy bit.ly/3nt9HJ2 | bit.ly/3nSDISPMateriały z haloursynow.pl 🔗 wizualizacje projektu bit.ly/3KeOHPL🔗 fiasko 1. przetargu bit.ly/3tyvhj6🔗 po 2. przetargu bit.ly/33I2hKUCC: Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę Fundacja Noga w Łapę Zieleń nieplanowana Warszawa Dla Klimatu Dzieci w Naturę FOTA4Climate ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Wypluwka myszołów ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
🔴 Czy brak wycinek oznacza, że przyroda Puszczy Białowieskiej jest bezpieczna? Na horyzoncie pojawiają się kolejne zagrożenia związane z dewastacyjnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Uzyskane przez Pracownię zabezpieczenie powództwa w pozwie cywilnym przeciwko #LasyPaństwowe uniemożliwiło leśnikom wycinki cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, związane z realizacją aneksów do Planów Urządzenia Lasu dla 2 puszczańskich nadleśnictw, które obowiązywały do 31.12.2021. Od 1 stycznia 2022 leśnicy nie mogą prowadzić gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej, ponieważ NIE POSIADAJĄ opracowanego i zatwierdzonego Planu Urządzenia Lasu. Jakiekolwiek wycinki bez takiego planu byłyby bezprawne i groziłyby kolejnymi problemami na arenie międzynarodowej.Leśnicy są bezczynni, co nie oznacza, że przyroda Puszczy Białowieskiej jest bezpieczna. Obecnie największymi zagrożeniami dla tego miejsca są planowane przedsięwzięcia infrastrukturalne takie jak budowa muru granicznego oraz ścieżki rowerowej przez rezerwat krajobrazowy Władysława Szafera. Przy okazji kolejnych pomysłów na "pseudorozwój" kosztem cennej przyrody kolejny raz wzywamy: Cała Puszcza Parkiem Narodowym! 💚 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u

2 tygodni temu

Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę
💡 Zarząd Dróg Miejskich Warszawa likwiduje latarnie z gniazdami ptaków! Na swoich kanałach ZDM od dawna chwali się wymianą tysięcy słupów oświetleniowych, a kiedy napisaliśmy o zagrożeniu dla ptaków i ich siedlisk, pani zastępczyni dyrektora ZDM ds. technicznych, Renata Kuryłowicz, odpisała, że... jednostka wymiany nie planuje 🤔My, społeczniczki i społecznicy "od przyrody", przywykliśmy już, że (niektóre) urzędy spławiają nas na różne pokrętne, czasem jakże wyrafinowane sposoby Jednak dotąd nie zdarzyło się nam, żeby ktoś tak wprost pisał nieprawdę.Tu nasze posty interwencyjne ➡️ bit.ly/3EZAZg2 oraz ➡️ bit.ly/33ajagI Krótka rekonstrukcja zdarzeń:🟥 ZDM 7.05.21 ogłasza: "większość starych betonowych latarni zastąpimy nowoczesnymi słupami stalowymi. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na dostawę niemal 4 tys. nowych konstrukcji". ➡️ bit.ly/3JPpJ9m🟩 28 września 21 Ptasi Patrol wysyła pismo: "w latarniach są ptasie gniazda, chroni je prawo, latarnie muszą być wymieniane bezpiecznie dla zwierząt i zgodnie z przepisami" ➡️ bit.ly/3G3l7uf🟥 21.10.21 Renata Kuryłowicz „obecnie Zarząd Dróg Miejskich nie planuje wymiany «kilku tysięcy starych latarni» . [...] Wymianą nie będą objęte wyeksploatowane słupy i wysięgniki, jedynie oprawy" ➡️ bit.ly/31va1z0🟥 listopad 2021, ZDM na FB: „owszem, wymieniamy nawet do tysiąca słupów rocznie” ➡️ bit.ly/3t2pNg1🟥 ZDM: ogłasza przetarg z 30.12.21 "Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wymiana oświetlenia przejść dla pieszych, zakładające m.in. demontaż istniejących słupów oświetleniowych" ➡️ bit.ly/3EZVHw4A w opisie przedmiotu zamówienia: "demontaż istniejących słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych oraz montaż nowych słupów aluminiowych lub stalowych"‼️ A w przetargu, w pkt. 4.3.10. SWZ "Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NIE ‼️🟥 4.01.22 nowe ogłoszenie przetargowe: "Druga metoda to wymiana słupów jeden do jednego. Oznacza usuwanie znajdujących się tuż przy przejściach starych słupów i wstawianie w ich miejsce nowych" ➡️ bit.ly/3HFLbfjPytamy więc dyrektor Renatę Kuryłowicz"❓ Dlaczego ZDM zaprzecza, że prowadzi te prace i to na dużą skalę? Nie tylko pisze Pani nieprawdę, ale i otwarcie działają z pogwałceniem prawa. Jesteśmy gotowe to kłamstewko zapomnieć, jeżeli otrzymamy na piśmie zapewnienie o prowadzeniu prac bezpiecznie dla ptasich mieszkańców miasta. Wnioskujemy więc o:➡️ wpisanie do SWZ i do umowy z wykonawcą warunku obecności rzetelnego specjalisty ornitologa podczas likwidacji starych latarni, a w wypadku znalezienia gniazda i przerwania prac do czasu uzyskania zezwolenia RDOŚ;➡️ wpisanie do SWZ i do umowy z wykonawcą warunku uzyskania zezwoleń RDOŚ (na podstawie opinii ornitologicznej) na odstępstwa od zakazów, które będą musiały być złamane: niszczenie gniazd, siedlisk, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, uniemożliwianie dostępu do schronień, płoszenie zwierząt;➡️ wpisanie do SWZ i do umowy z wykonawcą warunku nadzoru ornitologicznego (zgodnie z decyzją RDOŚ) ➡️ wpisanie do SWZ i do umowy z wykonawcą warunku powieszenia pod nadzorem ornitologa skrzynek lęgowych na budynkach lub drzewach w ramach kompensacji przyrodniczej zgodnie z warunkiem zezwolenia RDOŚ. ➡️ można rozważyć zamówienie latarni z wbudowanymi już miejscami lęgowymi jak w Poznaniu bit.ly/3t9L5bG💡 Pani dyrektor Kuryłowicz pisze nam również, że ZDM "informuje wykonawców o obowiązkach wynikających z przepisów prawa". Nasza długoletnia praktyka interwencyjna dowodzi, że same pouczenia nie wystarczą, by nie łamali oni przepisów. Skuteczną ochronę można zwierzętom zapewnić wyłącznie poprzez wcześniejsze oględziny specjalisty ornitologa, który w razie stwierdzenia gniazda lub siedliska wskaże dalsze postępowanie dla ochrony zwierząt i przeprowadzenia prac zgodnie z przepisami prawa.💡 Robotników budowlanych interesuje wyłącznie wykonanie zleconej pracy w terminie i otrzymanie za nią wynagrodzenia. Nie można oczekiwać, że sami sprawdzają wszystkie słupy pod kątem występowania ptaków i postępują zgodnie z procedurami wskazanymi w prawie o ochronie przyrody i zwierząt (zwłaszcza jeśli zamawiający w dokumentach wprost pisze, że nie określa aspektów środowiskowych!). Skutkiem tego jest niszczenie gniazd i siedlisk, a w okresie lęgów zabijanie ptaków i ich młodych. Przenoszenie gniazd, które bywa podczas prac budowlanych praktykowane, jest niehumanitarne, niedozwolone prawem i może skończyć się utratą lęgu.💡 Takie postępowanie nosi znamiona przestępstwa umyślnego zabijania i znęcania się nad zwierzętami, na mocy art. 35 ustawy o ochronie zwierząt podlegające karze pozbawienia wolności do lat 3. Zarząd Dróg Miejskich jako inwestor podlega także odpowiedzialności karnej.Umyślne zabijanie, okaleczanie lub chwytanie, niszczenie jaj lub form rozwojowych, niszczenie gniazd, siedlisk, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, uniemożliwianie dostępu do schronień, płoszenie zwierząt zabronione są również na mocy Rozp. Min. Środ. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dn. 16.12.2016 r.📗 Do zapewnienia ochrony miejskiej faunie zobowiązują Państwa również zapisy w dokumentach planistycznych Miasto Stołeczne Warszawa m.in. w Programie Ochrony Środowiska (➡️ bit.ly/3qQFN2g), mówiące o podejmowaniu działań dla zachowania i wzmocnienia miejskiej różnorodności biologicznej.***Wspieraj ochronę ptaków w budynkach🔖 dołóż się do zrzutki bit.ly/3f5z1QB 🔖 przekaż "Darowiznę na cele statutowe" na konto naszej Fundacja Noga w Łapę 87 2490 0005 0000 4500 5605 8992🔖 rób zakupy z wtyczką FaniMani.pl🔖 oddaj nam 1% KRS: 0000350788Dlaczego możesz nam zaufać? O tym w zbiórce bit.ly/3f5z1QB Dziękujemy za każdy gest!Fot. M. Dzyr. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
🙏 FaniMani.pl - to działa! Dzięki Wam dostaliśmy pierwszą wypłatę - 1️⃣0️⃣3️⃣ zł! Chcesz się włączyć? W prosty sposób, bez dodatkowych kosztów, możesz wspomóc nasze działania przy okazji większości zakupów w internecie. Wystarczą trzy kroki:🟠 zarejestruj się – koniecznie z tego linku, od razu podarujeszpiątaka na ptaka 🙂 bit.ly/3G689f8🟠 zainstaluj przypominajkę – żadna okazja do pomocy Ci nieumknie.🟠 po prostu rób zaplanowane zakupy – płacisz tyle, ile zwykle, aokreślony procent wartości zakupów trafia do Ptasiego Patrolu. Nicdo tego nie dokładasz 🙂 ☯️ Ty kupujesz – Ptasi Patrol zyskuje 💸 Dzięki FaniMani.pl to układ idealny! Dziękujemy!Fundacja Noga w ŁapęRenata Markowska Marta Dzyr Magdalena Dukaczewska Adrian Bieszczak ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Dzisiejsze Fakty nadały materiał o życiach zakończonych w wystrzałowego Sylwestra. Wystąpili m.in.przyrodnicy- Kiedy mówimy, że serce nam pęka na widok martwych zwierząt, jest to tylko przenośnia. Zwierzętom serca pękały naprawdę. Tak Piotr Kraśko w dzisiejszych Fakty TVN zapowiedział materiał Jarosław Kostkowski o huku, który przeraża i zabija.O tragicznym koszcie wystrzałowego sylwestra opowiadają Ewa Zyśk-Gorczyńska z naszej Fundacji, Jacek Wąsiński z Leśne Pogotowie - Jacek Wąsiński behawiorystka Agnieszka Janarek - Animal Trainer oraz Karolina Korwin PiotrowskaLink w komentarzu (od 24'30")CC: W imieniu zwierząt i przyrody - głosem adwokatki Podaruj Ciszę Słodowiec nie strzela - na Sylwestra i w ogóle. Nie strzelam w Sylwestra ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Sylwestrowa noc. Dla niektórych ostatnia.Dziś niestety smutny posylwestrowy post 🙁W czasie strzelaniny petardami i fajerwerkami życie straciły: - nasza piękna czapla biała która była z nami od kilku lat ;( ptak w doskonałej kondycji, nie była stara. Jeszcze przed 12 było wszystko dobrze a w czasie obchodu w czasie największego hałasu leżała już martwa...- dwie sarny, te były z nami niedługo kilka miesięcy, jednak ich płochliwa natura dała o sobie znać... a całe stado reszty sarenek poszło za przykładem innych i również się poobijały...- gawron, który jak na ptaka miejskiego wydawać by się mogło, że jest z takimi sprawami obeznany, jednak i tutaj nie dał rady.Zwierzęta były już po rehabilitacji, nie licząc czapli i gawrona (trwale uszkodzone skrzydła) sarny mogły wrócić na wolność.Wydaje się nam, że w tym roku huk, hałas i ilość błysków na niebie były większe niż rok temu 🙁 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Kiedy ostatni raz wyświetliło się wam ogłoszenie o zaginionym kocie? Nam wyświetlają się kilkakrotnie w ciągu dnia.Kiedy ostatni raz widzieliście ogłoszenie o zaginionym kocie? Być może wyświetliło Wam się na fb, a może przechodziliście obok papierowego ogłoszenia wiszącego na słupie ulicznym? Część zaginionych kotów to te niewychodzące, które wymknęły się z domu na skutek nieuwagi czy nieszczęśliwego wypadku. Jednak mnóstwo kotów, które się "gubią", to koty wychodzące, które znały dobrze swoją okolicę i "zawsze wracały"... aż pewnego dnia stało się inaczej. W takim wypadku najbardziej prawdopodobne jest niestety nie to, że kot "wybrał wolność" albo że poszedł gdzieś dalej niż zwykle, ale że stało się coś złego. Może to być sytuacja wymagająca szybkiej interwencji - kot może być gdzieś uwięziony lub leżeć ranny. Niestety, fakt wypuszczania samopas nie zwiększa jego szans na otrzymanie pomocy. Skoro zwierzaka zazwyczaj nie ma w domu przez dłuższy czas, to właściciele orientują się, że coś jest nie tak, z opóźnieniem, a nawet wtedy mogą czekać z podjęciem akcji poszukiwawczej, w nadziei, że zwierzak "na pewno zaraz wróci".Życzymy Waszym kotom tyle samo powrotów, ilu wyjść z domu, i bardzo namawiamy, by były to wyjścia tylko pod kontrolą - w szelkach lub do kociej woliery 🙂 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Fajerwerki komentują się same. Podaruj Ciszę Fundacja Szklane PułapkiŹródła zdjęć bit.ly/3EN5FRgZdjęcia ptaków pochodzą z ubiegłych sezonów. W na początku 2021 roku podczas pierwszego, społecznego liczenia ptaków zabitych przez fajerwerki i petardy znaleziono 94 ptaki z 23 gatunków. Więcej o badaniach "Hangover bird count" w komentarzu. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u