Strona główna

Uwaga! Strona nie jest obecnie aktualizowana. Wszystkie bieżące informacje o działalności Fundacji Noga w Łapę i Ptasiego Patrolu znajdziecie na naszych stronach na Facebook. Poniżej naszej ostatnie wpisy na tej platformie społecznościowej.


🆘 Uwaga na kratowanie wentylacji, prace remontowe i konserwacyjne, wycinkę drzew i krzewów i inne formy niszczenia siedlisk zwierząt! Dobrostan dzikiej przyrody w naszym otoczeniu zależy od nas. Prace na budynkach i terenach zieleni bez udziału specjalisty przyrodnika mogą oznaczać okrutną śmierć dla odpoczywających, nocujących, chroniących się przez zimnem i drapieżnikami, hibernujących zwierząt, oraz spowodować bezpowrotną utratę miejsc do życia. Reagujmy.

‼ Ptasi Patrol przypomina post o tym, że żadne przepisy nie mówią o sezonie lęgowym, a zwierzęta i ich siedliska są objęte prawną ochroną o każdej porze roku

‼ Życie zwierząt to nie tylko rozmnażanie. Jesteśmy w newralgicznym okresie, kiedy zarządcy budynków i terenów zieleni prowadzą różne działania. Ptaki, owszem, skończyły już lęgi, ale uaktywniają się nietoperze, zajmują kolejne szczeliny, poszukując kryjówek na zimowiska.
‼ Ochroną prawną objęte są gatunki z królestw zwierząt, roślin grzybów. One są wszędzie wokół nas, choć betonowe miasta zdają się temu całkowicie zaprzeczać.

🔗Przeczytajcie nasz artykuł w magazynie Wspólnota Mieszkaniowa, w którym piszemy o najczęstszych błędach inwestorów podczas remontów i prac konserwacyjnych.
Jeden z nich to sztywna interpretacja sezonu lęgowego/ tiny.pl/97nr3
Podzielcie się nim ze znajomymi i bądźcie czujni!
www.facebook.com/ratujmyptaki/photos/a.726925360697077/3935625959826985
fot. Krzysztof Koper Koperzasty❌ Wiecie, że żadne przepisy nie mówią o "sezonie lęgowym"?
➡️ Prawo chroni zwierzęta i ich siedliska cały rok. Kratowanie otworów wentylacyjnych, remonty budynków z siedliskami ptaków i nietoperzy, wycinki drzew i krzewów mogące być siedliskami gatunków chronionych zwierząt, roślin i grzybów, wykonywane bez nadzoru przyrodniczego i bez zezwoleń RDOŚ, są łamaniem prawa.
➡️ Tylko przy uczciwym spełnieniu obu tych warunków prace są bezpieczne dla zwierząt i ich siedlisk.

➡️ Jeżeli ktoś ci mówi, "do końca lutego wolno", poproś go o podstawę prawną. Jak pisze Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czas między 1 marca a 15 października jest powszechnie i niesłusznie uznawany za okres lęgowy ptaków. 🔗https://bit.ly/2mli78M

❌ Jeżeli budynek lub drzewo/krzew/inna formacja jest siedliskiem gatunku chronionego, oprócz zgody na wycinkę, niezależnie od terminu prac administrator musi mieć zgodę Regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. To nie tylko biurokracja. Taka decyzja wskazuje bezpieczny termin i mówi o prowadzeniu prac pod nadzorem przyrodniczym. Określa też zakres i rodzaj kompensacji przyrodniczej. Formularz wniosku tiny.pl/7nq22
Przykładowa decyzja RDOŚ bit.ly/2GtmcSi

🆘Każdego roku odbiera się ptakom domy (kratowanie wentylacji!), skazuje na śmierć nietoperze hibernujące w budynkach i dziuplach drzew, niszczy siedliska chronionych owadów, porostów, grzybów na terenach zieleni, bo utarło się błędnie, że są chronione tylko w okresie 1 marca – 15 października

‼️Tymczasem przyroda tych terminów nie zna: okres lęgowy (rozrodczy) jest indywidualny dla każdego gatunku. Np. młode puszczyki w Warszawie widujemy już w styczniu. Szczeliny w budynkach i dziuple w drzewach są dla zwierząt schronieniami również jesienią i zimą.

❓ co zatem mówi prawo o okresie od 16 października do końca lutego?

🆗 w tym czasie można z budynków i terenów zieleni usunąć bez zezwoleń RDOŚ puste gniazdo gatunku chronionego z powodów sanitarnych lub bezpieczeństwa (*gołębie - patrz niżej⤵️)
Rozporz. min. środ. r. § 9 pkt. 2 🔗https://bit.ly/2na40Uf)

UWAGA: usunąć GNIAZDO, ale nie SIEDLISKO!

➡️ Siedlisko jest „obszarem występowania zwierząt w ciągu całego życia lub dowolnego stadium ich rozwoju”(🔗Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. art. 5 pkt. 18 tiny.pl/7nq8r

➡️ Gniazdo to konstrukcja zbudowana z różnego rodzaju materii organicznej (trawy, piór, mchu, itp.), służąca do złożenia jaj i odchowu młodych.
➡️ W przypadku drzew przepis ten dotyczy dziupli i gniazd otwartych, np. gniazda sroki, wrony siwej, kwiczoła, zięby, dzwońca, itd.
➡️ Gatunki chronione to oprócz ptaków, ssaki (w tym nietoperze), także rośliny, owady, porosty, grzyby... Ciągle o tym zapominamy
➡️ Bez (uczciwego) specjalisty przyrodnika nie potrafimy właściwie rozpoznać gatunków i śladów ich bytowania
Jak rozumieć tereny zieleni?

Tereny zieleni (art. 5 pkt 21 UOP) - tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe,cmentarze, zieleń towarzyszącą drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

GOŁĘBIE MIEJSKIE

✅ w przypadku obejmującej je ochrony częściowej obowiązują te same zakazy, ale...
✅ można - niezależnie od pory roku - zniszczyć bez zezwolenia RDOŚ puste gniazdo lub siedlisko, pod warunkiem, że nie ma w nich jaj lub nielotnych piskląt.
UWAGA: ️gołębie odbywają lęgi cały rok

/ag/
Fot. Krzysztof Koper Koperzasty
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebook'u

🦇🦇 UWAGA! trwa bardzo wrażliwy okres dla nietoperzy.🦇🦇 W naszych budynkach - niezależnie od ich wieku, stanu technicznego, techniki konstrukcji i stanu zachowania - kolonie nietoperzy, powoli poszukujących schronień na zimowiska, mogą zająć szczeliny z dnia na dzień! Podobnie w dziuplach drzew czy innych obiektach budowlanych. Na bielańskim blokowisku kolonia ok. 45 borowców wielkich pojawiła się kilka dni po kontroli. Film rejestruje wylot nietoperzy ze szczeliny dylatacyjnej wieżowca.

🔎 Jeżeli remontujemy budynek, chiropterolog, poza wcześniejszym przeprowadzeniem oględzin całego budynku z detektorem ultradźwięków i ew. kamerą termowizyjną, musi sprawdzić każdą szczelinę endoskopem. Inaczej nietoperzom grozi okrutna śmierć.

🆘 Wielu zarządców czekało na wrzesień, by móc przeprowadzić remont bezpiecznie dla ptaków. Ale jak widać czujność jest nadal konieczna. Oddawajmy nasze budynki w ręce specjalistów. Nie dopuszczajmy, aby za pięknymi elewacjami naszych domów stały tragedie miejskich zwierząt.

ℹ️ Polecamy poradnik ochrony nietoperzy OTON nietoperze.pl/poradnik-ochrony-nietoperzy/ oraz strony np. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” Tu można pytać o specjalistów w całej Polsce.

‼️ Wszystkie gatunki nietoperzy objęte są ścisłą ochroną prawną. Co ona oznacza? Poza oczywistym zakazem zabijania i okaleczania - nie wolno ich przenosić, płoszyć, niszczyć wszelkiego rodzaju siedlisk, które mogą być wszędzie, nawet w latarniach. Odnotowano też zimowisko nietoperzy w... torbie na kółkach, pozostawionej jesienią na balkonie.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebook'u

"Niestety jest to kolejny przykład tragedii tych ptaków, gdzie dokarmianie, oswajanie, sprawia, że ptaki zatracają naturalne instynkty, co gorsza mogą być poważnym zagrożeniem dla siebie jak i ludzi". ... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebook'u

Górka Na Skraju w Gazecie Wyborczej...Pisze o nas "Gazeta Wyborcza"! Co prawda, w artykule wkradły się pewne nieścisłości (np., to nie my wyliczyliśmy, że jedna piąta [a dokładnie 19,4%] powierzchni parku zostanie utwardzona - stwierdza to wyraźnie opinia środowiskowa zlecona przez Dzielnicę), ale cieszymy się, że możemy dotrzeć do coraz szerszego grona czytających.

warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27511271,wielka-klotnia-o-park-na-ursynowie-budowac-od-nowa...
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebook'u

Mieszkańcy broniący Górki Na Skraju nie odpuszczaja. My, czyli Ptasi Patrol i Fundacja Noga w Łapę jesteśmy z nimi całym sercem. Podziwiamy determinację, pomysłowość i rzetelność w działaniach grupy społeczników. O tym, że mają rację, świadczy chociażby fakt, ze wspierają ich eksperci przyrodnicy, którzy uważają, że realizacja urzędowego projektu Parku Polskich Wynalazców zuboży przyrodniczo teren Górki.Dziś radni i radne Dzielnicy Ursynów otrzymali od naszej grupy wydrukowane kopie uwag ekspertów do opinii środowiskowej, jaką zamówił Urząd Dzielnicy. Przygotowany przez nas dokument zawiera uwagi wiodących osób eksperckich w dziedzinach: ornitologii, biologii parków miejskich, biologii motyli i pszczół oraz entomologii. 🐛🐝🌳
Byliśmy pytani, czego oczekujemy. Daliśmy wyraźnie znać, że #chcemyinwentaryzacji w pełnym cyklu rocznym! 💪💪💪
Dołącz do naszego apelu i podpisz list do burmistrza! wobroniegorki.pl/list
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebook'u

UWAGA NA PTAKI I NIETOPERZE! Na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach pojawił się list, który wyczerpująco i rzetelnie przedstawia temat dzikich zwierząt bytujących w budynkach, czyli właśnie ptaków i nietoperzy. Przede wszystkim wskazuje na to, jak należy przygotować się do prac remontowych, by odbyły się one bezpiecznie dla skrzydlatych sąsiadów i zgodnie z przepisami.
List skierowany jest do gmin i powiatów, a oto jego treść:
"Szanowni Państwo,
w związku z trwającym okresem lęgowym ptaków oraz licznymi interwencjami mieszkańców województwa, zwracam się do Państwa z próbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób realizacji inwestycji remontowych budynków przez podlegle Państwu jednostki oraz przekazanie poniższych informacji spółdzielniom oraz zarządcom budynków funkcjonujących na terenie Państwa gmin i powiatów.
Ptaki są nieliczną grupą dzikich zwierząt, które dostosowały się do życia w mieście. Niemal
wszystkie gatunki ptaków podlegają ochronie prawnej. Przystosowując się do środowiska
zmienionego przez człowieka, zakładają gniazda na budynkach, wykorzystując do tego celu
zagłębienia, szczeliny powstałe w wyniku erozji betonu, kratki wentylacyjne lub przestrzeń
stropodachów. Siedliskiem zwierząt jest obszar ich występowania w ciągu całego życia lub dowolnego stadium ich rozwoju. Miejsca lęgowe ptaków, zlokalizowane na budynkach mieszkalnych i innych (m.in. w stropodachach i szczelinach) należy więc traktować, jako ich siedliska, podlegające ochronie prawnej. W związku z tym, każdy przypadek podjęcia prac
skutkujących ograniczeniem dostępu ptaków do miejsc ich regularnego występowania
i rozrodu należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku.
Stanowi to naruszenie zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem
rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Prace tego rodzaju mogą
być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony
środowiska.
Obiekty budowlane bardzo często zasiedlane są nie tylko przez ptaki, ale również przez
nietoperze, które mają w dostępnych niszach swoje miejsca rozrodu oraz miejsca hibernacji. Budynki są ich docelowymi siedliskami, od których są uzależnione. Wieczorem wylatują ze swoich schronień, aby żerować w przylegających parkach, skwerach i innych miejscach, obfitujących w owady. Nietoperze podobnie jak ptaki, zajmują przestrzenie na strychach, pod dachem (np. otwory wentylacyjne), pod odstającymi blachami, papą, szczeliny dylatacyjne między płytami, a także systemy rynnowe i inne dogodne miejsca. Niektóre gatunki ptaków, oraz nietoperze, prowadzą na tyle skryty tryb życia, że miejsca ich występowania trudno stwierdzić na podstawie ogólnych obserwacji budynku. Nie zmienia to faktu, iż w większości budynków występują miejsca lęgowe i siedliska gatunków objętych ochroną, jednakże są trudne do potwierdzenia przez osoby nie znające biologii tych gatunków.
Zarządca budynku na etapie planowania prac modernizacyjnych powinien zlecić specjaliście
ornitologowi/chiropterologowi ustalenie czy budynek przeznaczony do remontu jest lub
mógłby być zasiedlony przez chronione gatunki ptaków i nietoperzy. Stwierdzenie tego faktu odpowiednio wcześnie, umożliwia wystąpienie do regionalnego dyrektora ochrony
środowiska o uzyskanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków zwierząt,
a wykonana ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna stanowi zawsze załącznik
do wniosku. Zezwolenie na niszczenie siedlisk lub ostoi chronionych gatunków ptaków
i nietoperzy określi warunki prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Ustalane są one
tak, aby zapewnić ochronę zwierząt w trakcie remontu, a jednocześnie utrzymać możliwość
gniazdowania na budynku po zakończeniu remontu. Fakt, że problem ochrony ptaków i ich siedlisk powraca systematycznie, świadczy o tym, jak ważna jest edukacja i informacja skierowana do zarządców budynków. Przypominamy, iż niszczenie siedlisk i gniazd gatunków objętych ochroną bez zezwolenia, uniemożliwianie im dostępu do schronień, ich płoszenie lub zabijanie, powoduje naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową i jest wykroczeniem. Kto je popełnia, podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto jeżeli w wyniku prowadzonych prac dojdzie do przestępstwa w postaci zabicia dorosłych ptaków lub piskląt, to czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.
Na stronie internetowej naszej Dyrekcji znajdą Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji prac remontowo-budowlanych na budynkach będących siedliskami gatunków
chronionych."
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebook'u

Zdjęcia na osi czasu#StopPolowaniomNaPtaki #NiechŻyją
15 sierpnia rozpoczął się okres polowań na ptaki. W tym roku początek sezonu polowań na kaczki i łyski został przesunięty z 15 sierpnia na 1 września. To krok w dobrym kierunku, ale niestety zmiana jest kosmetyczna 🦆 Dlatego zachęcamy do podpisania petycji o zaprzestanie polowań na dzikie ptaki. W treści petycji znajdziecie argumenty za tym, że polowania na ptaki w Polsce są nieuzasadnione.
🦆 Ponadto, możesz się zaangażować w społeczny monitoring! Jeśli zaobserwujesz lub dowiesz się o przypadkach łamania prawa przez myśliwych, jak nielegalne polowania lub zabijanie ptaków chronionych - zgłoś je koalicji Niech Żyją!
Alert 👉 niechzyja.pl/kontakt/alert/
Petycja 👉 niechzyja.pl/dzialaj/petycja

📸 Czernica, fot. Piotr Tomaszewski
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebook'u