Start

18 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza (Wydz. III Karny) przy ul. Kocjana 3 (s. 1131, I piętro) odbędzie się trzecia rozprawa przeciwko kierownikowi technicznemu spółdzielni WSM os. Piaski, obwinionemu o zniszczenie siedlisk poprzez założenie kratek na otwory wentylacyjne, przez które ptaki wchodziły do swoich domów. Chętne i chętnych zapraszamy do udziału w posiedzeniu sądu. Szczegóły

Pinezka

Dojazd

***

Mec. Karolina Kuszlewicz poleca 1,5% dla Fundacji Noga w łapę

Razem z mec. Kuszlewicz stoczyłyśmy 10-letnią batalię sądową, która w 2016 roku doprowadziła do bezprecedensowego orzeczenia Sądu Najwyższego, zaś w 2020 roku do skazania winnych przemocy wobec karpi podczas przedświątecznej sprzedaży w jednym z warszawskich supermarketów. Mec. Kuszlewicz jest też przy nas od początku naszej interwencyjnej i edukacyjnej pracy dla ochrony ptaków i nietoperzy, które na swoje miejsce do życia wybierają zabudowania i infrastrukturę miast.

1,5% jest najpoważniejszym zastrzykiem finansowym w działalności Fundacji. Nasz niewielki, kilkuosobowy zespół, pracuje całkowicie wolontariacko. Teraz potrzebujemy Waszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Zbieramy środki na wynagrodzenie dla prawniczek i prawników, którzy pomagąją nam w sądowych bataliach o sprawiedliwość i równe traktowanie zwierząt jako mieszkańców miast – zwłaszcza ptaków i nietoperzy mieszkających w budynkach.  Przez cały rok podczas prac remontowych zwierzęta giną albo bezpowrotnie tracą siedliska, bo inwestorzy nie wzięli ich pod uwagę przy planowaniu prac, nie mają rzetelnej ekspertyzy przyrodniczej ani wymaganych prawem zezwoleń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo nie przestrzegają ich warunków. Chcemy też zwrócić uwagę na ogromny problem nieuczciwych ekspertyz, które narażają życie zwierząt i prowadzą do łamania prawa.
Potrzebujemy też rozwijać się technologicznie. Sprzęt fotograficzny starzeje się, bo mocno go eksploatujemy, gromadząc dokumentację siedlisk i przemocy wobec zwierząt na placach budowy. Zdjęcia są podstawą każdej naszej interwencji. Zbieramy też środki na kamerę termowizyjną, żeby skuteczniej wykrywać i chronić nietoperze. To wydatek rzędu nawet kilkunastu tysięcy.
Fundacja Noga w Łapę ma też na utrzymaniu bezdomne zwierzęta – psy i koty odebrane interwencyjnie, porzucone na ulicach. Opłacamy sterylizację, leczenie i hotele, w których mają czułą i fachową opiekę.
Nie mając własnych samochodów środki przeznaczamy też na taksówki lub zwrot kosztów paliwa dla pomocnych osób, którzy nas podwożą w miejsce interwencji, kiedy odbywa się ona poza Warszawą. Mec. Karolinie Kuszlewicz dziękujemy za bezinteresowną rekomendację. To najlepszy dowód uznania dla naszej pracy dla zwierząt!
Wasz 1,5% zaprocentuje na pewno! Bądźcie z nami!

 

MEGA! Pierwsza w Polsce wieża lęgowa dla jaskółek oknówek zasiedlona! Jaskółkownik w mazurkich Nowych Ramulkach został zamontowany 14 kwietnia 2023 r., czyli jaskółki skorzystały już w pierwszym sezonie!Gratulujemy ludziom, którzy pomogli ptakom po remoncie zabytkowego obiektu. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Napisz do administratora budynku z apelem o natychmiastowe zdjęcie kolców zamontowanych wokół gniazd jaskółek dymówek w bloku przy Rydygiera 19. Budynek należy do Wspólnota Rydygiera 19Uwolnijmy ptaki od cierpienia i pokażmy administratorom, że nie zgadzamy się na takie okrucieństwo! możesz też napisać własnymi słowami, ale jeśli potrzebujesz wzoru, znajdziesz go poniżej. Adres [email protected] Oddzielne maile wyślij na adres [email protected] i [email protected], [email protected] (Wydział Ochrony Środowiska UD Żoliborz)Załącz nasze zdjęcia i podaj dane kontaktowe do firmy Acresta"Zwracam się z apelem o natychmiastowe usunięcie kolców zamontowanych przy gniazdach oknówek dymówek zbudowanych w podjeździe garażu bloku przy ul. Rydygiera 19. Apeluję o pozwolenie ptakom na bezpieczne dokończenie lęgów i o humanitarne z nimi sąsiedztwo. Zabezpieczeniem przed odchodami może być montaż półeczek pod gniazdem albo wyłożenie podłoża folią. Po zakończeniu lęgów mogą Państwo zawiesić trocinobetonowe czarki dla dymówek. W celu uniknięcia narażania zwierząt na cierpienie i dalszego łamaniaprawa, wszelkie działania muszą odbyć się pod nadzorem doświadczonego w tym zakresie ornitologa. Okolcowanie gniazd jest pogwałceniem dwóch aktów prawnych i grozi karą pozbawienia wolności (UOZ), aresztu lub grzywny (UOP). Odwołuję się także do Państwa sumień. Ptaki prawdopodobnie straciły swoje miejsce do życia przez wyburzenie zabudowań pod budowę osiedla. Pokonały kilkanaście tysięcy kilometrów z afrykańskich zimowisk i w swoim domu zastały zasieki. Wskutek ekspansji człowieka dzikie zwierzęta tracą bezpieczne schronienia, w których odbywają lęgi. Gniazda jaskółek poprzez swoją specyfikę są szczególnie narażone na zniszczenia. Każdego roku znikają kolejne kolonie oknówek i dymówek. Proste działania mogą pomóc w zgodnym sąsiedztwie i dowieść, że stać Państwa na empatię wobec bezbronnych istot.Ustawa o ochronie zwierząt w art. 1a. zabrania się znęcania nad zwierzętami. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: 1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia. Ustawa o ochronie przyrody (Rozporządzenie Min. Środ. w §6 ust. 1): „W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, wprowadza się m. in. następujące zakazy: zabijania (pkt. 1), niszczenia ich jaj lub form rozwojowych (pkt 3), niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania (pkt 7), uniemożliwiania dostępu do schronień (pkt 9), umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca (pkt 12) Zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134, z późn. zm.), „kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu albo grzywny”.Proszę o informację o podjętych krokach.Dzika Ochota Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) OTOP - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Nowy Żoliborz Robyg Development ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Kolejny w tym sezonie przygnębiający akt okrucieństwa wobec jaskółek. Pomóżmy ptakom! Odbyły wyczerpującą podróż z zimowisk, pokonując wiele tysięcy kilometrów. Pozwólmy im wychować młode! W komentarzu podajemy, co i do kogo możecie napisać. Udostępnij i skomentuj nasz post, dotrze dzięki temu do innych osób, które mogą się włączyć.💔W bloku należącym do Wspólnoty Rydygiera 19 dymówki dolatują do gniazd, przedzierając się przez ostre kolce. Żeby wychować swoje młode, ptaki przebyły kilkanaście tysięcy km. Po wyczerpującej podróży zastały w swoim domu zasieki. W podjeździe do garażu apartamentowca na warszawskim Żoliborzu (Robyg) gniazda zostały okrutnie oklejone ostrymi kolcami, mimo że administrator miał wytyczne od ornitologa. Dymówki w dużych miastach to ewenement. Możemy przypuszczać, że gniazdowały w zabudowaniach pofabrycznych, które wyburzono, aby zbudować osiedle, i dlatego ptaki podjęły próbę odbudowy kolonii. Niestety, mają pod górkę. Potrzebują naszego aktywnego wsparcia.Co się wydarzyło? W styczniu 2022 roku pracownik firmy administrujacej budynkiem zwrócił się do ornitologa, Mariusza Grzeniewskiego, z prośbą o identyfikację gatunku ptaków, które ulepiły gniazda w garażu nowego bloku mieszkalnego przy ul. Rydygiera 19. Ten stwierdził łącznie 7 gniazd dymówek Hirundo rustica (były one zasiedlone przez ptaki w minionym okresie lęgowym) oraz dwóch gniazd niedokończonych. Po wizji terenowej ornitolog sporządził notatkę, w której zawarł informacje o przepisach prawa i procedurach. Wskazał m.in., że uniemożliwienie ptakom dostępu do gniazd lub miejsc ich dotychczasowego gniazdowania wymaga zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną. Zezwolenia wskazują określone warunki, które mają zapewnić bezpieczeństwo lęgów i dalsze trwanie kolonii w tym miejscu. Ornitolog wskazał również, że gniazdowanie dymówek w środku dużego miasta jest sytuacją wyjątkową i zasługującą na szczególną uwagę. W dniu 2 czerwca b.r. 2023 roku Fundacja Noga w Łapę otrzymała od mieszkańca sąsiedniego bloku zdjęcia, które zamieszczamy poniżej. Przy samych gniazdach i na sąsiadujących powierzchniach zamontowano ostre kolce, które miały uniemożliwić ptakom dostęp do gniazd i budowę nowych. Niektóre z gniazd zostały ponownie zajęte przez ptaki. Kolce zostały zamocowane w sposób, który naraża młode i dorosłe ptaki na okaleczenia i śmierć, a ponadto w sposób niezgodny z wytycznymi Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, które mówią, że kolce NIE MOGĄ! być mocowane w bok i w dół, oraz w sposób utrudniający i uniemożliwiający zwierzętom dostęp do gniazd.Zdjęcia z grudnia 2022 z 2 czerwca 2023 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
"UDOSTĘPNIJ = ratuj ptaki przed porwaniem przez... ludzi chcących im pomóc! Pisklęta potrzebują pomocy, podloty zostaw w spokoju, nie zabieraj ich, bo rodzice opiekują się nimi POZA GNIAZDEM! Ludzie chcąc pomóc zabierają podloty od rodziców! Jak odróżnić pisklę od podlota? Młode, w pełni opierzone ptaki, przebywające poza gniazdem, to tzw. PODLOTY. Bardzo często uznawane są za chore lub ranne, co kończy się zabraniem ptaka (czyli porwaniem od rodziców). To duża krzywda dla tych ptaków. Opuszczanie gniazda i samodzielne poznawanie świata jest ważnym elementem w rozwoju młodych ptaków - w ten sposób uczą się znajdować jedzenie, ukrywać się, latać itp., pod czujnym okiem przebywających w pobliżu rodziców 🤓🐦.Jak ocenić czy znaleziony ptak faktycznie potrzebuje pomocy🤔❓Ptak potrzebuje pomocy jeśli:"UDOSTĘPNIJ = ratuj ptaki przed porwaniem przez... ludzi chcących im pomóc! Pisklęta potrzebują pomocy, podloty zostaw w spokoju, nie zabieraj ich, bo rodzice opiekują się nimi POZA GNIAZDEM! Ludzie chcąc pomóc zabierają podloty od rodziców! Jak odróżnić pisklę od podlota? Młode, w pełni opierzone ptaki, przebywające poza gniazdem, to tzw. PODLOTY. Bardzo często uznawane są za chore lub ranne, co kończy się zabraniem ptaka (czyli porwaniem od rodziców). To duża krzywda dla tych ptaków. Opuszczanie gniazda i samodzielne poznawanie świata jest ważnym elementem w rozwoju młodych ptaków - w ten sposób uczą się znajdować jedzenie, ukrywać się, latać itp., pod czujnym okiem przebywających w pobliżu rodziców 🤓🐦.Jak ocenić czy znaleziony ptak faktycznie potrzebuje pomocy🤔❓Ptak potrzebuje pomocy jeśli:✔️ nie jest opierzony (wtedy jeśli się da włóżcie go do gniazda)✔️ ma wyraźne obrażenia - rany, złamania itp.✔️ jest atakowany przez inne zwierzęta✔️ po długiej obserwacji (najlepiej PEŁNĄ godzinę bez przerwy, czyli bez zerkania na telefon 😜) nie stwierdzono obecności rodzica, co oznacza, że ptak nie jest karmiony (ale uwaga! młode, puchate sowy będą w ciągu dnia siedziały same bez rodziców, którzy polują i karmią je głównie w nocy).Ptak ma się dobrze i można go zostawić gdy:✔️ jest opierzony (chyba, że to np. jaskółka lub jerzyk - one nie powinny być na ziemi)✔️ nie zauważono żadnych obrażeń, ptak nie ma problemów z poruszaniem się✔️ zaobserwowano dorosłe ptaki.Listę ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt znajdziecie tu: www.gov.pl/web/gdos/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzatJeśli znaleziony ptak potrzebuje pomocy a w pobliżu Was nie ma odpowiedniego ośrodka, porad (Wam i weterynarzowi, do którego trafi zwierzę) może udzielić fachowiec z ośrodka takiego jak np. Fundacja Albatros, Animal Patrol Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, Dzika Ostoja Fundacja na rzecz Zwierząt,Ptasi Azyl Warszawskiego ZOO, Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja", „Fundacja Dzikich Zwierząt Marzena Białowolska" itd.. Fachowo doradzić i pomóc może też Gruszętnik - gołębie w potrzebieOpis za: Ptasi Azyl Warszawskiego ZOOZdjęcie: Ptasi Azyl Warszawskiego ZOO#podlot #pisklę #ptak #ptaki #wiosna #ratujmyPtaki #pomocPtakom #znalazłemPtaka #sroka #wrona ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
UDOSTĘPNIJ = edukuj ludzi, jeśli chcesz ratować ptaki! Co roku spółdzielnie mieszkaniowe, ogrodnicy i właściciele ogródków tną krzewy w okresie lęgowym, niszcząc gniazda i zabijając pisklęta! Wiosna i lato to nie czas na cięcia! Piszcie maile i dzwońcie do swoich spółdzielni i administracji, apelujcie na zebraniach wspólnot, składajcie pisma z kilkoma podpisami zebranymi wśród sąsiadów. NIE dla przycinania i wycinania krzewów i drzew w okresie wiosenno letnim! Wystarczy taki mail lub pismo: "My niżej podpisani mieszkańcy spółdzielni.......... żądamy zaprzestania przycinania i wycinania krzewów i drzew na terenie spółdzielni w okresie wiosenno letnim, ponieważ w tym czasie takie prace są śmiertelnym zagrożeniem dla piskląt w gniazdach. Ptaki, ich gniazda i siedliska (miejsca gniazdowania, żerowania i kryjówki) są w Polsce pod ochrona prawną, a my żądamy respektowania tego prawa. Ochronę ptaków i ich siedlisk (zarówno wśród roślinności jak i np. w budynkach) regulują przepisy zawarte w aktach prawnych takich jak:1.Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2017, poz. 1840 ze zm.)2. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2018, poz.142)3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016, poz. 2183)4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2017, poz. 1332 ze zm.).5. Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2017, poz. 2204, ze zm.)6. Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2018, poz. 799 ze zm.)"Wydaje się Wam, że w Waszym żywopłocie nie ma gniazd? Najprawdopodobniej się mylicie, ponieważ ptaki, nawet gdy intensywnie karmią młode, starają się, żeby nikt ich nie zauważył - w ten sposób chcą ochronić swoje pisklęta!Dzwoniła do nas kiedyś osoba, która przycinała żywopłot i wypadło z niego gniazdko z pisklęciem. Ona jedna zareagowała i próbowała je ratować, pytała co zrobić, ale nie mamy złudzeń, że inni przycinający tak postępują.Zdjęcie żywopłotu ciętego w okresie lęgowym na terenie Spółdzielni Wyżyny 16.06.2021 dostaliśmy od jednego z mieszkańców. #ptaki #zieleń #ogrodnictwo #krzewy #żywopłot #przycinanie #wycinka #chronaPrzyrody #ratujmyPtaki #administracja #zarządzanieNieruchomościami #okresLęgowy #sezonLęgowy #gniazdo #gniazda #pisklę #pisklęta #jajka #jaja #podlot ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Z morza łez wyłaniają się wysepki dobrych wiadomości, które pozwalają żyć i dalej walczyć o lepszy świat dla skrzydlatych sąsiadów. Po naszej ubiegłorocznej interwencji na kilku blokach SM Na Skraju zwisły skrzynki lęgowe!! Bardzo się z tego cieszymy, bo w tej spółdzielni przez wiele lat wydarzyło się dużo niedobrego dla ptaków, które miały tu swoje siedliska. Otwory do stropodachów były kratowane bez jakiejkolwiek opinii i nadzoru przyrodniczego, co spowodowało śmierć ptaków, w taki sam bezprawny sposób odbywały się remonty. Na szczęście w końcu udało się przełamać impas i w ub. sezonie spółdzielnia zwróciła się o pomoc do bardzo dobrego przyrodnika. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana i na osiedlu pojawią się w ramach kompensacji kolejne, liczne budki. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Mobilizacja! Ostatnie 3 godziny na oddanie głosu na Skwer Sportów Miejskich Arsenał ze strefą dzikiej przyrody, zaaranżowaną przy naszym udziale. Zagłosuj w plebiscycie mieszkańców Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy. Link do głosowania tiny.pl/chfgh Pomóż w promocji aktywnego życia i dzikiej przyrody w mieście! Doceń nowoczesność strefy rekreacji w ścisłym centrum Miasta. Nie pozwól, by wygrała #betonoza Placu 5 Rogów. Skwer Arsenał to niezwykłe i już bardzo popularne miejsce rekreacji. Dzięki inicjatywie Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę zostało połączone z ostoją dzikiej przyrody. Teraz ta ze wszech miar pionierska realizacja ma szansę na nagrodę. Znany wszystkim ptasiarzom i ptasiarkom zakątek porośnięty starymi, gęstymi krzewami i drzewami owocowymi został świadomie zachowany jako strefa dzikiej przyrody. Zostało ustawionych 6 tablic edukacyjnych o ptakach. Tutaj się nie pieli i nie kosi, żeby ptaki miały naturalne pożywienie, nie prześwietla się krzewów, żeby ptaki miały bezpieczne schronienie, pozostawia się naturalny piasek, żeby miały gdzie się kąpać. Dodatkowo, zostało ustawione poidło. W pracach nad aranżacją strefy przyrody udział wzięli Hanna Żelichowska Katarzyna Udrycka Mariusz Grzeniewski Tomasz Mielcarz Aga Gołębiowska.Projekt zgłoszony w Budżet obywatelski w Warszawie przez Fundację Skwer Sportów Miejskich, zaprojektowany przez Jakabe Projekty, zrealizowany przez Zarząd Zieleni Warszawy, wykonany przez AKG Architektura Krajobrazu. Więcej zdjęć tutaj ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
POST NIESPONSOROWANYZimą nakładem Pelagic Publishing ukazał się zbiór tekstów „Low-Carbon Birding”, w których autorzy opisują rozterki związane z wysokoemisyjnymi podróżami w pogoni za ptakami. Wiele z tych świadectw opiera się na zderzeniu bezrefleksyjnego trybu życia prowadzonego dawniej i świadomego, często bolesnego ograniczania się obecnie. Zachodni ptasiarze (i coraz częściej wschodni) prowadzą obserwacje intensywnie, oznacza to czasem tysiące kilometrów przejechanych samochodem i dziesiątki tysięcy przelatanych. To dziwaczny paradoks, że zbliżenie z przyrodą, czynność raczej niewinna i oczywista, w formie intensywnej i kompulsywnej staje się tak kosztowna dla środowiska.Autorzy, którzy różnią się stażem, doświadczeniem (i co zawsze uderzające w podobnych zbiorach – warsztatem pisarskim), latali często na drugi koniec świata, a dziś odkrywają nieużytki koło domów. Lokalna przyroda okazuje się dużo ciekawsza niż zawsze sądzili. Ta książka nie szantażuje, raczej tłumaczy dlaczego będzie lepiej jeżeli zaczniemy jeździć i latać mniej. Myślę, że jest przekonująca. Dużo ciekawych danych znajdziecie w rozdziale napisanym przez badacza społecznej percepcji zmian klimatu i redaktora książki Javiera Caletrio. W czasach solastalgii ludzie wpadają w coś co nazywam nerwicą ekologiczną. Słychać trąby apokalipsy, dlatego wpadamy w dewocje, widywałem w mediach społecznościowych awantury i sądy nad tymi, którzy nie dość ortodoksyjnie się ograniczali. Myślę, że to bardzo ślepa i bardzo toksyczna uliczka, ostatecznie nikt z nas nie jest święty. Co nie znaczy, że nie warto sobie zadać sobie trudu zmiany szkodliwych przyzwyczajeń. Stworzyliśmy (czy faktycznie my, to już inna sprawa) sobie świat, w którym jesteśmy nieustannie kuszeni możliwościami, dostępnymi scenariuszami, świat w którym bardzo trudno się powstrzymać przed tym sztucznie wywołanym łaknieniem. Książka roku wg BTO British Trust for Ornithology. Polecam. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Wraz z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi z całej Polski podpisaliśmy list📩 do polskich europarlamentarzystek i europarlamentarzystów.Apelujemy o przyjęcie Nature Restoration Law - prawa, którego celem jest przywrócenie do stanu naturalnego🌿 co najmniej 20 proc. obszarów lądowych🌱 i morskich🌊 UE, a do 2050 r. wszystkich wymagających tego ekosystemów.👉Więcej o planowanym prawie znajdziecie w linku w komentarzu pod tym postem.‼️W zeszłym tygodniu dotarły do nas niepokojące wieści: Europejska Partia Ludowa, do której należą m.in PO i PSL ogłosiła stanowisko, w którym wzywa do odejścia od wprowadzenia Nature Restoriation Law‼️👉Musimy zrobić wszystko, aby przekonać ich, jak bardzo Nature Restoration Law jest nam wszystkim potrzebne!👉Wy też możecie pomóc, podpisując list📩 do decydentek i decydentów, który znajdziecie w polskiej oraz angielskiej wersji językowej w komentarzu. 👉Pierwsze głosowanie w komisjach już we wtorek, 23 maja!Liczymy na Was!Pracownia na rzecz Wszystkich Istot#RestorationLaw #RestoreNature #naturerestorationlaw #politics ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u
Podczas DNI SGGW 2023 na stoisku Sekcja Zoologiczna Koła Naukowego Zoologów znajdziecie ulotki o ochronie ptaków i nietoperzy przed śmiercią w remontowanych budynkach. Biuro Ochrony Środowiska Miasto Stołeczne Warszawa opracowało tę ulotkę z wykorzystaniem zdjęć z naszych interwencji i przy naszym udziale merytorycznym.Możecie ją zobaczyć także na nośnikach elektronicznych w Warszawski Transport PublicznyDziękujemy członkiniom i członkom Koła za wsparcie naszych działańKiedy? 19-20 maja od godz. 10.00 Gdzie? Stary Kampus SGGW ul. Nowoursynowska 166#PtasiPatrol #FundacjaNogawŁapę #bezpieczneremonty #remontyzgodnezprawem #ichmiasto #miastonaptak #miastoiptaki #SGGW #żyweptaki #KołoNaukoweZoologówSGGW #SekcjaZoologicznaSGGWFundacja Noga w Łapę ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebook'u