Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Informacje ogólne

Bilans 2016

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat 2016

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie finansowe 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Sprawozdanie finansowe 2012

[mudslide:picasa,0,nogawlape,5951381633009827697]


Sprawozdanie merytoryczne 2012

[mudslide:picasa,0,nogawlape,5951386947334681281]