Polityka Adopcji

1. Celem adopcji jest dobro zwierzęcia.

2. O oddaniu zwierzęcia do adopcji decyduje jego tymczasowy opiekun w porozumieniu z Fundacją. Przed adopcją Fundacja sprawdza warunki, w jakich ma zamieszkać zwierzę.

3. Adoptujący musi być osobą dorosłą i  zgłosić się po zwierzę osobiście z dokumentem tożsamości.

4. Adoptujący nie może przekazać zwierzęcia osobom trzecim bez porozumienia z Fundacją.

5. Adoptujący zobowiązuje się powiadomić Fundację o ważnych wydarzeniach w życiu zwierzęcia ( zmiana adresu, choroba, zaginięcie, śmierć).

6. Adoptujący ma prawo w każdej sytuacji zwrócić zwierzę do Fundacji.

7. Przed adopcją strony podpisują umowę adopcyjną, w której adoptujący zobowiązuje się szanować odpowiedzialność Fundacji za przekazane do adopcji zwierzę. Fundacja zobowiązuje się dokonać wszelkich starań by pomóc adoptującemu w razie problemów z nowym podopiecznym oraz utrzymywać z nim systematyczny kontakt.

8. Fundacja ma prawo do kontaktu ze zwierzęciem i sprawdzenia, jak czuje się w nowym domu. Może również odebrać  zwierzę, jeśli uzna, że warunki adopcji nie zostały dotrzymane.

9. Adopcja jest bezpłatna.