Ptasi problem

Gdzie w naszych budynkach mieszkają ptaki?

W miejskich blokowiskach najczęściej występują gołębie, wróble, kawki, szpaki, jerzyki i jaskółki oknówki, rzadziej jeszcze kilkanaście innych gatunków. Pierwotnie zamieszkiwały dziuple drzew i  skalne nisze, ale w krajobrazie zmienionym przez człowieka nauczyły się wykorzystywać „kwatery zastępcze” w budynkach.

Zakładają gniazda na strychach, w loggiach, szczelinach za rynnami i w murze elewacji, w niszach okien i pod balkonami. Ulubionym i jednym z najczęściej zajmowanych miejsc są stropodachy, czyli niskie, puste przestrzenie między dachem a stropem najwyższej kondygnacji, zwykle oddzielone od użytkowanej części budynku i niedostępne dla ludzi. 

Dlaczego ptasi sąsiedzi są dla nas ważni?

Sąsiedztwo ptaków jest dla nas ważne. Są częścią przyrody, naturalnym bogactwem miasta i kraju, ważnym ogniwem ekosystemu (efektywnie redukują  liczebność owadów, także szkodników roślin). Sprawiają,  że nasze betonowe osiedla są bardziej znośne do życia. 

Dlaczego ptaki są obecnie w niebezpieczeństwie?

W ostatnich latach  na skutek prowadzonych na masową skalę remontów i modernizacji budynków gwałtownie ubywa dotychczasowych miejsc lęgowych. Stropodachy wypełniane są toksycznymi materiałami izolacyjnymi a otwory do nich kratowane. Elewacje pokrywa się styropianem i likwiduje wykorzystywane na gniazda szpary. Prace te najczęściej prowadzone są wiosną i latem, w okresie lęgowym, a ich skutkiem są ogromne straty w ptasiej populacji. Dodatkowo w obecnie powstających budynkach rozwiązania technologiczne w zasadzie wykluczają możliwość założenia gniazd. Wszystko to sprawia, że ich liczba w miastach szybko spada i często są to straty nie do odrobienia.

Wszystkie wspomniane wyżej gatunki ptaków objęte są całoroczną ochroną na podstawie ustawy o ochronie zwierząt (Dz. Ustaw z 1997r., nr 111, poz.724, ustawy o ochronie przyrody (Dz. Ustaw z 2004r., nr 92, poz. 880) i Rozporządzenia Min. Środowiska(Dz. Ustaw z 2004, nr220, poz. 2237). Również przepisy o prowadzeniu prac budowlanych (Dz. Ustaw z 2001r., nr 62, poz. 627) nakazują dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego.

W rzeczywistości regulacje prawne są w ogóle nie przestrzegane. Rusztowania oplatające budynki zasłaniają i uniemożliwiają dostęp do gniazd, obecność robotników i hałas płoszy ptaki. Giną pisklęta i dorosłe, często żywcem zamurowywane w gniazdach zaklejanych styropianem bądź zatykanych kratką. Umierają cicho, w strasznym cierpieniu, zupełnie bezbronne wobec ludzkiej bezduszności.

Czy taka sytuacja może dziać się na moim osiedlu?

Rzadko kiedy zdarza się, by mieszkańcy remontowanych budynków wystąpili w obronie zagrożonych ptaków i lęgów. Na ogół ludzie nie zdają sobie sprawy z rozgrywającej się obok nich tragedii. A nawet jeśli ją zauważą, nie wiedzą, co mogą zrobić. Otóż  każdy, kto jest świadkiem płoszenia ptaków przy ich lęgach, niszczenia gniazd i siedlisk podczas prac remontowych, może spowodować ich natychmiastowe wstrzymanie. W tym celu powinien zawiadomić policję, straż miejską i lokalne władze ochrony środowiska (Dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) oraz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W naszych rękach leży los ogromnej rzeszy ptasich istnień. Pamiętajmy, że ich obecność w bliskim sąsiedztwie jest nam potrzebna jak zieleń i słońce.

Na naszej stronie znajdziesz dokładne informacje jakie zagrożenia dla ptaków stwarza ocieplanie budynków i porady co możesz w takiej sytuacji zrobić. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszą Fundacją.