Interwencje

W maju 2010 roku powołaliśmy do życia w ramach Fundacji jednostkę interwencyjną, której  zadaniem jest  śpieszenie z pomocą potrzebującym jej zwierzętom. W chwili obecnej skupiamy się przede wszystkim na obserwowaniu  remontowanych w Warszawie budynków i sprawdzaniu, czy nie są w nich zagrożone ptaki i ich gniazda. W przypadku, gdy tak jest, interweniujemy u inwestora i wykonawcy, zawiadamiamy odpowiednie instytucje. Domagamy się wstrzymania prac lub prowadzenia ich pod kontrolą ornitologa. Wprawdzie nasze siły i możliwości  są mizerne w odniesieniu do skali zjawiska i potrzeb, niemniej jednak mamy pewne sukcesy.
Oczywiście pomagamy też innym zwierzętom, które są w potrzebie lub niebezpieczeństwie, przede wszystkim psom i kotom.

INTERWENCJE